Bilişsel Davranışçı Terapi nedir?

 

BDT veya bilişsel davranışçı terapi; gençlerin depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları gibi birçok sorunu aşmalarına yardımcı olan bir terapidir. BDT’nin yardımcı olduğunu gösteren çok sayıda bilimsel araştırma vardır. BDT seansları genellikle 8 ila 12 hafta sürer. Terapist ve genç, problemleri anlamak ve hedefler belirlemek için birlikte çalışır. BDT’ye göre psikolojik problemler kişinin kısmen hatalı ya da yararsız düşünme biçimlerine dayanır. Bu hatalı düşüncelerin temelinde hatalı öğrenmeler yatmaktadır. Olumsuz düşünce tarzları, çocukluk deneyimleriyle ilgili olabilir ve kişinin kendisi (örn “Ben kötü biriyim.”), başkaları (örn “İnsanlara güvenilmez.”) ve dünya (örn “Dünya güvenli bir yer değil.”) hakkındaki inançlarının temelini oluşturur. BDT’nin amacı, bazı davranış ve düşünceleri değiştirerek belirtileri azaltmaktır. Olumsuz düşünce tarzlarını belirlemeyi ve bunlara meydan okumayı amaçlamaktadır. Terapinin önemli bir parçası, yeni becerilerin uygulandığı ev ödevleridir. Yeni beceriler kazanma, uyku alışkanlıklarının düzenlenmesi, davranışsal aktivasyon gibi hedefleri de içerir.