CAS (Zihinsel Değerlendirme Sistemi)

CAS 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir ve PASS Teorisini temel olarak almıştır. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. CAS içerisinde bu dört alana ait testler bulunmaktadır:

  1. Planlama Ölçeği Alt Testleri
  2. Dikkat Ölçeği Alt Testleri
  3. Eşzamanlı Bilişsel İşlemler Ölçeği Alt Testleri
  4. Ardıl Bilişsel İşlemler Ölçeği Alt Testleri

Test zekâ değerlendirmesinin yanı sıra akademik başarının önceden kestirilmesi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, çeşitli öğrenme güçlükleri, planlama güçlükleri, Travmatik Beyin Hasarı, Duygu-Durum Bozuklukları ve benzeri sorunların değerlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Test için ön görülen tamamlama süresi bireysel farklılıklara göre 1 -2 saat aralığında değişmektedir.