CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)/ TAT (Tematik Algı Testi)

CAT uygulayıcıya çocuğun kişiliği, algılama şekli ve kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlar ile ilgili birtakım bilgiler sunan projektif bir testtir. 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilir. Bu uygulamada çocuklara 10 adet resim gösterilerek, bu resimlerle ilgili bir hikaye anlatmaları istenir ve böylece çocuğun algısal ve ruhsal dinamikleri hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Danışanın ürettiği hikayeler ve klinik gözlem ile elde edilen veriler değerlendirilerek birtakım sonuçlar elde edilerek çocuğun ruhsal işleyişi değerlendirilir. Uygulama süresi 20-45 dakika arasındadır.Aynı amaçla kullanılan TAT’de ise toplam 30 kart vardır ve 14- 40 yaş arasındaki bireylere uygulanır.