Yeme Bozuklukları İçin Geliştirilmiş Kognitif Davranışçı Terapisi (CBT-E)

CBT-E Oxford üniversitesinde Christopher Fairburn ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilen, Dalle Grave ve çalışma arkadaşları tarafından gençler, günlük hastalar ve yatan hastalar için uyarlanan, tedavi ilkelerini Bilişsel Davranışçı Terapiden alan bir tedavi yöntemidir.

CBT-E dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama vakayı sürece adapte etmek, kişisel formülasyon oluşturmak amacı taşır ve seanslar haftada iki kez gerçekleştirilmektedir. Seans içi tartılma ve düzenli yeme davranışlarını oluşturmak, hastalığın doğası ile ilgili psikoeğitim sağlamak birinci aşama için büyük önem taşımaktadır. Diğer tüm süreçler bu ilk aşamanın üzerine inşa edilmektedir. İkinci aşamada, süreci gözden geçirme ve değişimin önündeki engelleri belirlemekte; üçüncü aşama, bozukluğu sürdüren ana mekanizmaları ele almakta ve dördüncü aşama ise değişimin sürdürülmesine ve tekrar riskini en aza indirmeye odaklanmaktadır.

CBT- E aynı zamanda son derece bireyselleştirilmiş bir tedavidir ve terapist, tedavi gören kişinin yeme problemini tam olarak ele almak için vakada bozukluğu devam ettiren süreçlerin bir formülasyonunu oluşturur ve tedavi hedefleri bu formülasyona göre belirlenir.  CBT-E’ de önemli ölçüden düşük kilolu olmayan insanlarla çalışırken genellikle ilk değerlendirme randevusunun ardından her biri 50 dakika süren 20 hafta boyunca 20 tedavi seansını içerir. Kilo eksikliği yaşayan insanlar için tedavi daha uzun sürer. Ve yaklaşık 40 seans devam eder.

Kullanım Alanları:

CBT-E hem yetişkinler ve hem de gençlerde görülen tüm Yeme Bozukluğu formlarının (Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza, Aşırı Yeme Hastalığı) tedavisi için Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmeliği Enstitüsü (NICE) tarafından tavsiye edilen bir yöntemdir.