DENVER Gelişimsel Tarama Testi II

0-6 yaş çocukların gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama aracı olan Denver Gelişimsel Tarama Testi gelişimsel sorunlar yaşayan okul öncesi dönem çocuklarının erkenden belirlenebilmesi için kullanılmaktadır. Denver II Gelişimsel Tarama Testi 4 alt alandan ve 134 maddeden oluşur.

  1. Kişisel-Sosyal
  2. İnce Motor
  3. Dil
  4. Kaba Motor

Denver II gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük, çoğul gebeliklerde), riskli gebelik geçiren anne adaylarının (madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği) bebeklerinde gelişimsel süreci takip etmek ve tanılamak için kullanılır. Aynı zamanda okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü şüphesi olan çocuklarda, algılama güçlüğü veya dili kullanmakta zorlanan çocuklarda, fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemeyen çocuklarda, okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanan çocuklarda, yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşayan çocuklarda ve sağlıklı görünen çocuklarda ve bebeklerde olası sorunları ön görmek ve takip etmek için Denver II testi uygulanabilmektedir. Uygulama süresi ortalama 30-45 dakikadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4- 6 yaş aralığındaki çocukların okulda öğrenmeye ve okulun gerektirdiği kurallara uyuma hazır olup olmadığını değerlendiren bir testtir.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini anne ve çocukla yapılan bireysel görüşme ile değerlendirme imkanı veren bir gelişim testidir.

 

Gessel Gelişim FigürleriTesti

1-7 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan, test süresi bireysel farklılık gösterebilen çocuğun gelişimsel durumunu değerlendiren bir performans testidir.

 

Peabody Resim Kelime Testi

2-12 yaş aralığındaki çocukların alıcı dil yaşını belirlemek için uygulanan dil gelişimini değerlendiren bir testtir.

 

Kelime Söyleyiş Testi

2,5 yaştan itibaren uygulanan, ifade edici dil gelişimini değerlendiren ve artikülasyon bozukluklarını tespit eden bir testtir.

 

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

4-6 yaş aralığındaki çocukların ilköğretime hazır oluş durumlarını zihinsel-dil, sosyo-duygusal, fiziksel ve öz bakım becerileri alanlarında gelişimsel olarak; matematik, fen, çizgi, labirent alt testleri ile performans olarak değerlendiren bir testtir.