Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4- 6 yaş aralığındaki çocukların okulda öğrenmeye ve okulun gerektirdiği kurallara uyuma hazır olup olmadığını değerlendiren bir testtir.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini anne ve çocukla yapılan bireysel görüşme ile değerlendirme imkanı veren bir gelişim testidir.

 

Gessel Gelişim FigürleriTesti

1-7 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan, test süresi bireysel farklılık gösterebilen çocuğun gelişimsel durumunu değerlendiren bir performans testidir.

 

Peabody Resim Kelime Testi

2-12 yaş aralığındaki çocukların alıcı dil yaşını belirlemek için uygulanan dil gelişimini değerlendiren bir testtir.

 

Kelime Söyleyiş Testi

2,5 yaştan itibaren uygulanan, ifade edici dil gelişimini değerlendiren ve artikülasyon bozukluklarını tespit eden bir testtir.

 

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

4-6 yaş aralığındaki çocukların ilköğretime hazır oluş durumlarını zihinsel-dil, sosyo-duygusal, fiziksel ve öz bakım becerileri alanlarında gelişimsel olarak; matematik, fen, çizgi, labirent alt testleri ile performans olarak değerlendiren bir testtir.