Maudsley Anoreksiya Tedavisi Modeli (MANTRA)

Anoreksiya Nervoza hastalığının tedavisi için Maudsley hastanesinde geliştirilen bu yöntem aile temelli ve problem çözme odaklı bir tedavi yaklaşımıdır.

Maudsley metodu, üç terapötik görev ve üç terapi evresinden oluşmaktadır.

İlk terapötik görev, terapistin hasta ve aile üyeleri ile iş birliği kurması ve ailenin, kendisini suçlamadan hastalığın ciddiyetini fark etmesini sağlamasıdır.

İkinci görev, terapistin aile organizasyon biçimini ele almasıdır. Terapist aile içindeki ilişkileri, aile bireylerinin soruna yaklaşımlarını ve davranış tarzlarını gözlemleyerek aile üyelerinin belirtiler etrafında nasıl organize olduğu hakkında bir formülasyon oluşturur.

Üçüncü görev ise aileye değişim konusunda yardımcı olacak müdahalelerin sunulmasıdır. Ebeveynlerin, hastanın belirtileri ve yaşamındaki diğer sorunlar ile mücadelesi konusunda sorumluluk almaları sağlanır. Bu aşamada iş birliği, karşılıklı destek, kararlılık ve tutarlılığın önemi üzerine konuşulur.

Birinci terapi evresi: Aile yemeği ile başlayan ilk terapi evresinde neredeyse tamamen yeme bozukluğu üzerine odaklanılır. Ebeveynlerin, çocukları normal kilosunu koruyacak seviyeye gelinceye kadar yeme kontrolünü ellerine almaları istenir.

İkinci terapi evresi: Anne-baba müdahalesinin hastanın kararlı bir kiloya ulaşmasını sağlamasından sonra başlar. Kilo alımı konusundaki sorumluluk aşamalı olarak ergene devredilir ve terapi seanslarının odağı yeniden aile içi problemler ve ergenin günlük yaşamında karşılaştığı güçlüklere çevrilir. Hastanın kendi başına kilosunu koruyabilir hale gelmesiyle birlikte üçüncü aşamaya geçilir.

Üçüncü terapi evresi: Bu evrede Anoreksiyanın sağlıklı kimlik oluşumu üzerinde yarattığı etkilere odaklanılır. Ergenin otonomisinin arttırılması, gelecekte ergenin evden ayrılmasının aile ve sosyal yaşam üzerinde yaratacağı değişimler bu evrede ele alınan temel konulardır.

Kullanım Alanları:

MANTRA CBT-E Anoreksiya Nervoza tedavisi için Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmeliği Enstitüsü (NICE) tarafından tavsiye edilen yöntemlerden biridir.