Moxo Testi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Moxo testi çeldiricilerin olduğu sürekli performans testidir. Test diğer birçok sürekli performans testinde olduğu gibi harekete geçme ya da geçmeme görevine dayanır. Test boyunca hedef olan ya da olmayan görüntüler gelir ve uygun zaman ve şekilde bu hedefleri belirlemesi beklenir. Test 8 seviyeden oluşmaktadır. İlk ve son aşamalarda çeldiriciler yoktur, diğer 6 bölümde ise sesli, görsel ve kombine çeldiriciler eşlik etmektedir. Bunun sonucunda 4 alana dair değerlendirmeler yapılır:

  1. Dikkat
  2. Zamanlama
  3. Dürtüsellik
  4. Hiperaktivite

Dikkat hedefin ekranda olduğu sırada ya da onu takip eden boşluk boyunca doğru tuş basışı ile, zamanlama sadece hedef ekrandayken gerçekleştirilen doğru tuş basışları ile, dürtüsellik hedef olmayan bir uyarana reaksiyon verilmesi ile ve son olarak Hiperaktivite ise her tür elemana tepki olarak gerçekleştirilen ikinci veya diğer tuş basmaları ile değerlendirilir.

Bu dört küme hem yaşıtlarına göre oluşturulmuş normlara göre hem de semptom şiddetine göre ele alınır.

Moxo testi klinik muayene ve bulgulara ek olarak klinisyenin tıbbi kanaatini yönlendirecek bir testtir. Tek başına tanı koydurucu değildir. Tedavi takibinde ilerlemeyi gözlemlemek ya da müdahaleleri planlarken hedefleri belirlemek için yol gösterici olabilir.