Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuklarda görsel motor işlevleri değerlendiren gelişimsel bir testtir. Ek olarak dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, organik beyin hasarları gibi problemlerin tanılanmasında da kullanılmaktadır.

 

Frostig Görsel Algı Testi

4-8 yaş aralığı çocuklara uygulanan, çocuğun görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçen bir performans testidir. Aynı zamanda okuma, yazma ve matematik becerilerinin temelindeki görsel algılama sorunlarını değerlendirmede kullanılır.

 

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üzeri çocuklarda uygulanabilen, kısa ve uzun süreli bellek ile görsel algıyı değerlendiren bir performans testidir.

 

Frankfurter Dikkat Testi

5-6 yaş çocuklarda uygulanan, çocuğun konsantrasyon ve dikkati süreçlerini değerlendiren bir testtir.

 

Stroop Test

5- 15 yaş aralığında uygulanan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Davranım Bozukluğu (DB), Karşıt Olma-Kaşıt Gelme Bozukluğu (KGB) gruplarında yürütücü işlevleri değerlendiren bir testtir.

 

Burdon Dikkat testi

10 yaş ve üzeri çocuk ve ergenlerde uygulanan odaklanmış ve sürekli dikkat becerilerini değerlendiren bir testtir.

 

D2 Dikkat testi

9 yaş ve üzeri çocuk ve ergenlerde uygulanan seçici ve sürekli dikkat becerilerini değerlendiren bir testtir.