SOBECE

5-15 yaş arası çocuklarda sosyal becerileri geliştirmek için hazırlanan yaklaşık 300 oyun ve egzersizden oluşan bir programdır. SOBECE grup şeklinde veya bireysel olarak kullanılabilir. İçerisinde seans dışı çalışmaları ve ev ödevleri de vardır. Çalışma 7 modülden oluşur ve bu modüller 76 beceri alanını kapsar. Bu modüller şunlardır:

 1. İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
 2. Atılganlık becerileri
 3. Duygulara yönelik beceriler
 4. Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri
 5. Sorun çözme becerileri
 6. Plan yapma becerileri
 7. Gruplama etkileşim ve iş yürütme becerileri

 

PEERS

Okul veya klinik ortamlarında uygulanabilmekte olan program, okul çağındaki çocuklardan genç yetişkinliğe kadar kullanılmaktadır. PEERS, sosyal beceri eksikliği dolayısıyla akran ilişkilerinde zorluk yaşayan bireyleri desteklemek için geliştirilmiştir. 16-18 oturum süren bu programda, ebeveynlerden birinin de zaman zaman oturumlara katılması gerekir. Eğitime katılalar her oturumda öncelikle haftanın konusuyla ilgili didaktik bir eğitim alır. Sonrasında rol değiştirme ve canlandırmalar ile öğrendikleri becerileri sosyal ortamda pekiştirmeleri beklenir. Her hafta ev ödevleri verilir. Ödevlerdeki temel hedef öğrenilen becerilerin grup dışı ortamda tekrarlanmasıdır. PEERS eğitiminde çocuklar ve gençler program dahilinde 10 beceri alanını çalışırlar:

 1. Karşılıklı konuşma
 2. Sohbet açma, dahil olma, sürdürme
 3. Oyun kurma, dahil olma, sürdürme
 4. Uygun arkadaşlar bulma
 5. Arkadaşlık kurma ve sürdürme
 6. Sataşmalarla, zorbalıkla ve dışlanma ile baş edebilme stratejilerini öğrenme
 7. Tartışmaları yönetebilme
 8. Akran buluşmalarını yönetebilme
 9. Mizahı uygun kullanma
 10. Sportmen davranışlar sergileyebilme