Çocuk ve Ergen Psikiyatri çocuklarda ve gençlerde ortaya çıkabilen zihinsel sağlık sorunlarını teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmış bir alandır. Bu alandaki uzmanlar çocukların gelişimini etkilemiş olan ve yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilecek olan bir dizi durumu ele alırlar. Bunlar arasında Anksiyete Bozuklukları, Major Depresyon, Yeme Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Uyum Bozuklukları, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Tik Bozukluğu, cinsiyet hoşnutsuzlukları, dürtü kontrol sorunları, davranışsal sorunlar, akran sorunları, okul reddi, öğrenme güçlükleri ve gelişim gecikmesi gibi durumlar bulunur.

Tanı ve tedavi süreci genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu süreç psikiyatristlerin, psikologların, çocuk gelişim uzmanlarının, dil ve konuşma terapistlerinin, ergoterapistlerin, aile terapistlerinin ve eğitim uzmanlarının bir araya gelmesini içerebilir. Tanı süreci çocuğun/gencin ve ailenin genel sağlık geçmişi, semptomları, davranışları ve duygusal durumları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu genellikle çocuğun ve ailenin değerlendirilmesi, gözlemlenmesi ve çeşitli testlerin veya ölçeklerin kullanılmasını içerir.

Tedavi süreci genellikle bireysel terapi, aile terapisi, oyun terapisi, davranışsal terapi, ilaç tedavisi, konuşma terapisi, özel eğitim müdahaleleri veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. Terapi süreci uygun durumlarda online yürütülebilir. Tedavinin amacı çocuğun veya gencin semptomlarını azaltmak, işlevselliğini artırmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda ailenin de desteklenmesi önemlidir, çünkü aile üyelerinin çocuğun veya gencin tedavisine aktif olarak katılması genellikle başarılı sonuçlar için kritiktir.