Çocuk ve Ergen Psikiyatri alanında bireysel veya online terapilere sıkça başvurulan yöntemlerdir. Aynı zamanda tedavi sürecinin uzun süren (en az 4-6 ay) ve düzenli takip gerektiren önemli bir parçasıdır. Terapi süreci çocukların ve gençlerin zihinsel sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve onların daha sağlıklı, mutlu ve işlevsel bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur. Terapilerin çocuklar ve gençler için temel hedeflerinden bazıları şunlardır:

  1. Duygusal Destek ve İyileşme: Terapi çocukların ve gençlerin duygusal sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. Bu kaygı, depresyon, öfke yönetimi gibi güçlükleri içerebilir. Terapistler çocukların ve gençlerin duygularını tanımalarına, ifade etmelerine ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlarlar.
  2. Davranış Değişikliği: Terapi istenmeyen davranışları tanımlamak ve değiştirmek için de kullanılır. Örneğin saldırganlık ya da öfke ifadesinde yaşanan diğer zorluklar, içe kapanma ya da izolasyon, aile içi çatışmalar, okul uyumsuzlukları ve benzeri davranışlar terapi sürecinde ele alınabilir. Terapistler çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ve işlevsel davranışları öğrenmelerine, benimsemelerine ve hayatlarında uygulamalarına yardımcı olurlar.
  3. İlişki Becerileri: Aynı zamanda terapiler çocukların ve gençlerin ilişki becerilerini geliştirmeleri için kullanılan araçlardır. Terapi yoluyla çocukların ve gençlerin akranları, aile üyeleri veya diğer yetişkinlerle sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurmaları konusunda destek sağlanır.
  4. Özgüven ve Öz saygı: Terapi çocukların ve gençlerin kendilerine güvenmelerini ve kendilerini kabul etmelerini sağlar. Terapistler özgüven eksikliği veya düşük benlik saygısı gibi sorunları ele alırlar ve çocukların kendi değerlerini görmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına ve takdir etmelerine yardımcı olurlar.
  5. Aile İçi Dinamiklerin Değişimi: Terapi aile içi ilişkilerdeki sorunları ele alır ve aile bireylerinin sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarını, sınırları belirlemelerini ve birlikte çalışmalarını teşvik eder. Bu, diğer aile üyeleri de terapi sürecine dahil edilmesiyle gerçekleştirilir.
  6. Stres ve Travma Sonrası İyileşme: Terapi çocukların ve gençlerin stresli olaylar veya travmaları işlemelerine yardımcı olur. Terapistler tarafından Travma Sonrası Stres Bozukluğu, olumsuz çocukluk yaşantıları gibi durumlar için özel olarak tasarlanmış terapi teknikleri bulunmaktadır.