Psikiyatri uygulamalarında tanı ve tedavi süreçlerini belirlemek ve şekillendirme için zaman zaman bir takım ölçme ve değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyulur.

Ölçme ve değerlendirme, bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal durumlarını anlamak ve değerlendirmek için kullanılan yöntemlerin ve araçların uygulanmasını içerir.

Bu süreç psikiyatristlerin  tanı ve tedavi planlamalarının yanısıra tedavi etkisini izlemelerine de yardımcı olur.

Bu değerlendirme süreci, bireyin psikolojik durumunu anlamak için çok yönlü bir yaklaşım sunar.