çocuk-terapi

 

Triple P nedir?

 

Triple P’nin amacı anne-babalara, çocuklarının sosyal, duygusal ve davranışsal problemlerini yönetme konusunda ihtiyaç duydukları beceri ve özgüveni, onları sürece dahil ederek, cesaretlendirerek ve güçlendirerek kazandırmaktır. Herhangi bir psikopatoloji olmasa da ebeveynler bu programdan yararlanabilirler. 5 düzeye ayrılmaktadır. Ülkemizde 2. ve 4. düzeyler bulunmaktadır.

2. düzey: Hafif düzeyde davranış problemleri olan çocuk ve ergenlerin anne-babaları için erken tanılamaya yönelik bir davranış rehberi sunmayı amaçlayan, 3 seminerden oluşur.

4. düzey: Daha ciddi davranış problemleri olan çocuk ve ergenlerin anne-babaları için 8 oturumluk grup eğitim programıdır.