yeme-bozukluğu-ferda-volkan

Uzman Tarafından Yürütülen Destekleyici Klinik Yönetim (SSCM)

SSCM yeme bozukluğu öncelikle semptomlarını iyileştirmeyi hedef alan, yanı sıra yaşamdan alınan keyif düzeyinin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine odaklanan destekleyici bir terapi yöntemidir.

SSCM, anoreksiya için geliştirilen diğer yapılandırılmış beceri temelli yaklaşımların çoğundan çok daha esnek bir yaklaşımdır.  Her seansta temel semptomlar ve tedavi hedeflerine yönelik ilerleme gözden geçirilir, ancak bunun dışında her seansın içeriği danışanın ihtiyaçları, duyguları ve arzuları tarafından belirlenir; terapist danışanın gündemine daha az katkıda bulunur.  SSCM ayrıntılı bir psikolojik formülasyon veya modele dayanmamakla birlikte çok pratik, nazik ve destekleyici bir yaklaşım kullanır. Terapistin rolü, tedavi hedeflerine doğru ilerlemek için danışanın zaten sahip olduğu becerileri ve güçlü yönlerini kullanmasını kolaylaştırmak, desteklemek ve teşvik etmek olarak görülür.  Bu anlamda SSCM, danışanlara yeni bir dizi beceri kazandırmaktan ziyade danışanın önceden var olan güçlü yönleri üzerine inşa edilir.

Tedavinin içeriği tamamen tedavi alan bireylere özgüdür ve danışanın kendisi için neyin işe yarayabileceğine dair bilgisi ile klinisyenin bir kişinin yeme bozukluğundan kurtulmasına neyin yardımcı olabileceğine dair bilgisinin bir kombinasyonunu içerir.

Kullanım Alanları:

SSCM anoreksiya tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Daha önce bir dizi terapötik yaklaşımla karşılaşmış ancak başarılı olamamış, aktif bir terapötik sürece katılmaya daha az motive olan veya tam iyileşme yerine yavaş yavaş ilerleme kaydetmek isteyen kişiler bu yaklaşımdan daha fazla fayda sağlayabilir.  Düşüncelerinin son derece farkında olan ve tüm karşı rasyonel fikirlere dair bilgi sahibi olan ancak anoreksik bir ‘kimlik’ geliştirmiş ya da felç edici bir iyileşme korkusu ile sıkışmış olan kişiler, daha yavaş bir hızda ilerlemek ve danışan için önemli olan konuları nazik bir şekilde keşfetmek için daha fazla esneklik sağladığından, SSCM’ye daha uygun olabilirler.