WISC IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV)

WISC-R testinin yenilenmesi ile oluşturulmuş olan WISC-IV  zihinsel performansı değerlendirir ve 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere uygulanır. Son 30 yıldır teknoloji ve eğitimdeki hızlı değişimle birlikte çocukların gelişimsel süreçleri ve maruz kaldıkları uyaranlar da değişmiştir. Bu bağlam da tasarlanan WISC-IV çocuk ve ergenlerin güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında bilgi veren geniş kapsamlı bir testtir.

Test 4 temel alanı değerlendirir:

  1. Sözel Kavrama Becerisi
  2. Algısal Akıl Yürütme Becerisi
  3. Çalışma Belleği
  4. İşlem Hızı

Test ile sözel bilgi düzeyi, sözel ifade yeteneği, algısal akıl yürütme ve organizasyon becerisi, sosyal bilgi ve yargılama, kısa süreli işitsel bellek, bilginin manipülasyonu, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri gibi alanlar değerlendirilir. Test için ön görülen tamamlama süresi bireysel farklılıklara göre 1 -2 saat aralığında değişebilir.