Psiko-eğitimler çocukların ve ergenlerin zihinsel sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılan  tedavi yaklaşımlarıdır. Bu eğitimler, bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına, bu ihtiyaçlarla başa çıkmalarına ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Psiko-eğitim programları genellikle çeşitli teröpatik teknikleri ve stratejileri içerir. Bunlar bireylerin duygusal zeka, problem çözme becerileri, stres yönetimi, iletişim ve sosyal becerileri, bilişsel esneklik düzeyleri, öfke yönetimi ve dikkat ve öğrenme işlevleri gibi alanlarda güçlenmelerini hedefler. Bu eğitimler aynı zamanda bireylerin kendilerini tanımalarını ve olumlu bir benlik algısı geliştirmelerinde rol oynar.

Psiko-eğitimler çocukların ve ergenlerin psikolojik sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, ailelerin ve bakıcıların da bu süreçte desteklenmesine odaklanır. Bu şekilde daha bütünsel bir yaklaşımla süreç ele alınır.