PREP

PREP, Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı bilişsel işlem ve ardıl bilişsel işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Çünkü okuma becerisi için özellikle bu iki işlem alanı etkin olarak kullanılmaktadır.  Okumayı ilk öğrenme döneminde ardıl bilişsel işlemler etkinken, okuduğunu anlama kısmında daha çok eşzamanlı bilişsel işlemler aktif olarak kullanılır. Bu iki işlem sürecinde, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için mutlaka kullanılmaktadırlar. Sonuç olarak teoriye göre okuma güçlüğünün eşzamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan doğmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki bilişsel işlem üzerine kurulmuştur ve eğitim modülleri oluşturulmuştur.

PREP, 4 adet Ardıl İşlem ve 4 adet Eşzamanlı İşlem etkinliğinden oluşmaktadır. Her etkinliğin hem Global hem de Köprü çalışmaları mevcuttur. Global çalışmalar okuma veya okuma becerisi gerektirmemektedir. Diğer yandan Köprü çalışmaları, bu stratejilerin okumayla ilişkilendirildiği çalışmalardır. Bu çalışmalar bireyse olarak uygulanır.

 

ATTENTIONER

7-18 yaş grubundaki çocukların dikkatlerini iyileştirmek, günlük hayatta karşılarına çıkan görsel veya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir programıdır. Bireysel ya da grup olarak uygulanabilir.
2 modülden oluşur; 1. modül çocuğa uygulanan 15 seanslık egzersizlerden oluşur. 2. modül aileler ile yapılan çalışmaları içeren 5 haftalık aile oturumlarıdır. Çocuklarla yapılan modüllerde 4 temel alanı ele alan egzersizler bulunur:

 1. Dikkati Odaklama ve Sürdürme Becerileri
 2. Kendi Başına Problem Çözme Becerisi
 3. Sorun Çözme Becerisi
 4. Öfke Kontrolü Becerisi

Aile modüllerinde ise şu konular ele alınır:

 1. Dikkat Eksikliği Nedir? Konsept Tanıtımı
 2. Güçlü ve Güçsüz Yönler Neler?
 3. Davranış ve Durum Analizini Anne-Baba Nasıl Yapar?
 4. Etkin İletişim Modelleri
 5. Etkin Sınır Koyabilme
 6. Aile İçinde Sınırlar, Hiyerarşi, Kural Koyma, Denetleme
 7. Çocukları Anlayabilmek
 8. Ödül-Ceza-Teşvik Programlarının Uygulanması