EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi

EMDR terapisi yaşadığımız ve etkisinden kurtulamadığımız rahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları anlamlandırarak etkisinden çıkmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir yöntemdir. EMDR’ye göre psikiyatrik rahatsızlıkların ya da olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyumsuz, işlev bozan ve zihinsel sistemde işlenmemiş olan olumsuz anılar yatar.  Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları, olumsuz duygusal tepkileri ve olumsuz bedensel tepkileri problemin semptomlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş geçmiş anılar şu an yaşanan olaylar tarafından tetiklenmektedir. Doğal afetler, kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olarak algılanan aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, duygusal veya fiziksel şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

Kullanım Alanları:

EMDR Terapisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Bozukluk, Fobiler, Yaygın Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Öfke Kontrol Problemleri, Kompleks Travmalar, Yas Problemleri, Somatizasyon Bozuklukları, Yeme Bozuklukları gibi birçok konuda ele alınabilmektedir.